KNPV-prijs

De KNPV-prijs wordt uitgereikt aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de plantenziektekunde. De prijs bestaat uit een aandenken en een geldbedrag (2500 euro). Tot nu toe is de prijs vijf keer uitgereikt. Kandidaten kunnen worden voorgedragen bij de secretaris van de KNPV ().


In 2013 ontving Jan Bouwman de laatste KNPV-prijs uit handen van toenmalig KNPV-voorzitter Piet Boonekamp.

Uitreiking KNPV-prijs 2020

De KNPV is voornemens om in 2020, tijdens het Internationale Jaar van de Plantgezondheid, de prijs opnieuw toe te kennen. Een onafhankelijke jury zal zich binnenkort buigen over de voordrachten en tot een oordeel komen. 

Het voordragen van kandidaten voor de uitreiking in 2020 was mogelijk t/m 27 januari 2020.
Het reglement is hier in te zien.

 

Overzicht KNPV-prijzen

Tot nu toe is de prijs vijf keer eerder uitgereikt, te weten aan Gerrit Bollen (1999), Jan Carel Zadoks (2002), Frank Wijnands (2005), Joop van Lenteren (2008) en Jan Bouwman (2013).