Over Plantenziekten

Misschien heb je er nooit zo bij stil gestaan, maar planten kunnen ook ziek worden. Zoals mensen last hebben van bloedzuigende muggen, worden planten belaagd door sapzuigende bladluizen. En die bladluizen kunnen ook nog eens verschillende plantenvirussen meebrengen die de planten flink ziek kunnen maken. Een zieke plant kan bijvoorbeeld last krijgen van gele of bruine vlekken en misvormingen.Vaak groeit de plant ook minder goed en in het ergste geval gaat ze zelfs dood. Ook bacteriën, schimmels en aaltjes (hele kleine wormpjes) kunnen planten aantasten.

Gezonde planten zijn belangrijk

Berucht is de aardappelziekte Phytophthora, die in vroeger tijden regelmatig de oogst deed mislukken met hongersnood als gevolg. Tegenwoordig proberen we op allerlei manieren om planten zo veel mogelijk gezond te houden: door plantenveredeling, met chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen, door teeltmaatregelen en door te zorgen voor een gezonde bodem. Toch gaat wereldwijd nog steeds 40% (!) van alle gewassen verloren aan plantenziekten. De Verenigde Naties hebben niet voor niets 2020 uitgeroepen tot het Jaar van de Plantgezondheid.

Plantenziekten in de tuin

Niet alleen onze voedselgewassen, maar ook planten en bomen in tuinen, parken en bossen hebben te maken met plantenziekten – en plagen. De rupsen van de buxusmot en van de eikenprocessievlinder zijn twee voorbeelden van plantenetende insecten, die de afgelopen tijd veel overlast hebben gegeven. Ook onkruiden, zoals Japanse duizendknoop, kunnen veel schade geven.

Meer over plantenziekten

De KNPV heeft veel kennis in huis over plantgezondheid en wat daarbij komt kijken, zoals fytosanitaire regelgeving, onderzoek, teeltsystemen, etc. In het blad Gewasbescherming en in de artikelen op onze website is veel feitelijke informatie over plantenziekten te vinden.

Op de Scholierenwebsite www.plantenziektekunde.nl is voor mavo/havo/vwo een divers aanbod aan toegankelijke informatie, nieuws, bijzondere weetjes en lesmateriaal verzameld over alles wat met plantenziekten te maken heeft. 

GroenKennisnet biedt op haar website nieuws, lesmateriaal en dossiers met informatie over Plantgezondheid voor het Groene onderwijs.