De KNPV

Binnen de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) is veel kennis voorhanden over ziekten en plagen van planten en de bescherming van planten ertegen. De KNPV verenigt een diverse groep personen die werken of studie verrichten binnen dit veelzijdige vakgebied of daarin belangstellend zijn. Zij bestaat sinds 1891, kent ruim 600 leden en bevordert hun samenwerking en de uitwisseling van kennis binnen de vereniging en daarbuiten.

De geschiedenis van de KNPV en van haar vakgebied staat uitgebreid beschreven in de kroniek van de vereniging.

 

KNPV-prijs

De KNPV-prijs wordt eens in de paar jaar uitgereikt aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de plantenziektekunde. De KNPV doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor het toekennen van de prijs in 2020. Meer informatie hierover op KNPV-prijzen.

 

Werkgroepen

Binnen de KNPV zijn 11 verschillende werkgroepen actief. Naast vakspecifieke werkgroepen, zoals de werkgroep Bodempathogenen of  Onkruidbeheersing, is er ook een werkgroep die zich speciaal richt op jongeren (o.a. door het organiseren van een discussie avond met studenten) en de werkgroep Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat.

Een overzicht van alle werkgroepen vindt u hier.

 

Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat

De KNPV wil graag een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over zaken die gerelateerd zijn aan plantenziekten en gewasbescherming. Ze wil dit doen vanuit haar kennis en vanuit de kennis die onder haar leden breed aanwezig is. 
Meer over de Regiegroep GMD vindt u hier.

 

Het lidmaatschap van de KNPV biedt:

  • vrije deelname aan de KNPV-bijeenkomsten (2 keer per jaar)
  • soms ook vrije deelname aan de Gewasbeschermingsmanifestatie, die door de KNPV mede-georganiseerd wordt
  • gratis abonnement op ons tijdschrift Gewasbescherming
  • deelname aan de algemene ledenvergaderingen met stemrecht
  • mogelijkheid van een abonnement tegen sterk gereduceerd tarief op het European Journal of Plant Pathology (EJPP)

Voor bedrijven en instellingen is er de mogelijkheid van een bedrijfslidmaatschap. 

Aanvullende informatie over lidmaatschap en abonnementen vindt u hier.

 

KNPV-beurs

De KNPV kan subsidie verlenen om activiteiten mogelijk te maken die passen in de doelstelling van de vereniging, te weten het bevorderen van kennisuitwisseling over plantenziekten. Informatie over KNPV-beurzen >>

 

Correspondentie

Frits van der Zweep
Secretaris van de KNPV
Postbus 31
6700 AA Wageningen
E-mail: